Pisownia "nie"
Pisownia przeczenia
Dopasuj wyrazy do odpowiedniej grupy
Original link